Запитання

У якому випадку траєкторія руху електрона в однорідному електричному полі є прямолінійною?

Відповідь

якщо початкова швидкість електрона співнапрямлена з вектором напруженості поля.
якщо початкова швидкість електрона дорівнює нулю.