Запитання

Балон місткістю 1,66 кубічних метрів наповнено 2 кг азоту за тиску 100кПа. Визначте температуру газу, якщо його молярна маса 0, 028 кг/моль.( відповідь подати натуральним числом, яке виражає температуру в одиницях за шкалою Цельсія)

Відповідь

7