15. Аксіоми теорії ймовірностей
1) [0; +∞)
2) [1; 2]
3) (-∞; 0]
4) [0; 1)
5) [1; 2]