15. Аксіоми теорії ймовірностей
2023
1) P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A⋂B) = 1 + 1 - 1 = 1
2) P(A⋂B) = P(A) • P(B) = 1 • 1 = 1