15. Аксіоми теорії ймовірностей
0.18 + 0.8 = 0.26 = 26%